Färdigt för städning och installation av bio utrustning