Installationen av projektorerna är klar.
Invigning Lördag 1/3